o mnie

W mojej 17 letniej praktyce zawodowej kieruję się dobrem pacjentów - wciąż doskonaląc swoje umiejętności podczas szkoleń i treningów zawodowych oraz superwizując swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

 

 • ukończyłem studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • od 2006 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej
 • W latach 2010- 2011 pracowałem jako terapeuta na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Katowicach
 • w latach 2007 - 2010 pracowałem w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej jako terapeuta;  zajmowałem się tam diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, terapią małżeńską i rodzinną, konsultowałem także Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Placówkę Interwencyjną
 • w 2006 roku odbyłem staż w komendzie wojewódzkiej policji w katowicach w wydziale kryminalnym
 • w latach 2003-2004 oraz w roku 2005 odbyłem staż w II szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej na oddziałach psychiatrycznym ogólnym, oraz psychiatrycznym geriatrycznym.
 • od 2014 roku pracuję jako psychoterapeuta na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
 • atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim /obecnie w trakcie certyfikacji/
 • ukończyłem szkolenie "Terapia i Rehabilitacja w Psychiatrii" (2005)
 • ukończyłem szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część I"
 • ukończyłem szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część II" i posiadam uprawnienia do przeprowadzania tych szkoleń
 • ukończyłem warsztaty "Norma a patologia zachowań seksualnych dzieci i młodzieży" - Pracownia Terapii i Rozwoju - Wiesław Sokoluk 2008
 • Jako prelegent brałem udział w ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" - Fundacja Dzieci Niczyje - 2008
 • ukończyłem szkolenie "Dziecko Krzywdzone. Rozpoznawanie objawów" - OPDziR 2007
 • ukończyłem szkolenie "Interwencja Kryzysowa - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych" - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 2007
 • wystąpiłem z wykładem na sympozjum "Przyjazne Przesłuchiwanie Dzieci" - 2008
 • ukończyłem szkolenie "Chochlik Męczybrzuszek - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi" - Rafał Antkowiak 2011
 • ukończyłem szkolenie "Ach, powtórz to wszystko jeszcze raz - psychoterapia pacjentów z natręctwami" - Krzysztof Klajs 2011
 • ukończyłem szkolenie "Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami" - Katarzyna Szymańska 2010
 • ukończyłem szkolenie "Zanim Dorosnę - diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży" - Violetta Ambroziak 2007
 • ukończyłem szkolenie "Wszystkie drogi prowadzą do.. komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii" - Małgorzata Skubacz 2007
 • ukończyłem szkolenie "Lęk - mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródeł wsparcia" - Elżbieta Czapiewska-Zejden 2007
 • uczestniczyłem w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim w Krakowie /2014/
 • ukończyłem szkolenie "Hipnoza I" 2015 /P-I-E/
 • ukończyłem szkolenie "Królewska droga do nieświadomości" - praca ze snem w psychoterapii - Violetta Ambroziak - Łódź 2016
 • Interactive Master Class on Experiential Psychotherapy - Jeffrey Zeig- The Milton H. Erickson Foundation Phoenix, Arizona 2020
 • Treating Depression Hypnotically and Strategically:
  The Power of Directive Approaches in Teaching Mood Regulation Skills - MICHAEL YAPKO, PH.D., 2021

Jestem w trakcie własnej psychoterapii indywidualnej, pracuję pod regularną superwizją superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Krzysztofa Klajsa - dyrektora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.