oferta

  • psychoterapia indywidualna

prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych

Na wstępnym etapie odbywają się 2-3 sesje mające na celu uzgodnienie oczekiwań pacjenta, ustalenie celu terapii,  ustalany jest także czas trwania terapii,  w zależności od potrzeb - krótkoterminowy - do kilkunastu sesji raz w tygodniu, lub długoterminowy. Czas trwania terapii uzalezniony jest między innymi od charakteru zgłaszanego problemu oraz realnych możliwości wprowadzania zmian w czasie.

Wynikiem pierwszych spotkań może być także wskazanie innych możliwości rozwiazania zgłaszanego problemu przez innych terapeutów, lub skierowanie na konsultacje lekarskie.

Psychoterapia prowadzona jest w nurcie Ericksonowskim z uwzględnieniem rozumienia psychodynamicznego.

 

koszt - 120 pln za 50 minutową sesje psychoterapii

 

Zajmuję się terapią zaburzeń nastroju, nerwic oraz zaburzeń osobowości. Nie prowadzę terapii uzaleznień.

 

  • psychoterapia par i małżeństw i rodzin

Prowadzę psychoterapię par i małżeństw 

psychoterapia par, małżeństw i rodzin prowadzona jest w nurcie systemowym, z uwzględnieniem technik terapii strategicznej.

Celem psychoterapii małżeństw / par / jest zmiana dotycząca jakości związku pomiędzy dwojgiem ludzi którzy podjęli decyzję bycia ze sobą /małżeństw oraz związków nieformalnych/
W ramach psychoterapii par staramy się zidentyfikować przyczyny problemu, odpowiedzieć na pytania dotyczące jego źródeł, oraz przede wszystkim zaproponować taki sposób działania, który będzie w stanie poprawić jakość relacji partnerskiej - dotyczący np. komunikacji w związku czy problemów związanych z rodzinami pochodzenia partnerów. Nie ma jednego schematu takiej terapii - tak jak nie ma dwóch takich samych związków, każdorazowo cel ustalany jest z konkretnym klientem.


W związku z przyjmowanym  modelem pracy systemowej sesje odbywają się raz na 2-3 tygodnie w zależności od indywidualnej potrzeby każdorazowo określanej na pierwszych spotkaniach.

dla zachowania wysokiej jakości pracy, oraz zachowania najwyższych standardów etycznych terapia małżeństw jest na bieżąco w miare potrzeb superwizowana u certyfikowanych superwizorów .

koszt - 100 pln za 60 minutową sesję, sesje odbywają się najczęściej raz na 2-3 tygodnie

Istnieje możliwość umówienia sesji prowadzonych przez dwoje terapeutów - przez mnie oraz p. Annę Połeć - sesja terapeutyczna prowadzona w ten sposób trwa 90 minut, koszt to 200 pln.