oferta

  • psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych

Na wstępnym etapie odbywają się 2-3 sesje mające na celu uzgodnienie oczekiwań pacjenta, ustalenie celu terapii,  ustalany jest także czas trwania terapii,  w zależności od potrzeb - krótkoterminowy - do kilkunastu sesji raz w tygodniu, lub długoterminowy. Czas trwania terapii uzalezniony jest między innymi od charakteru zgłaszanego problemu oraz realnych możliwości wprowadzania zmian w czasie.

Wynikiem pierwszych spotkań może być także wskazanie innych możliwości rozwiazania zgłaszanego problemu przez innych terapeutów, skierowanie na konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne.

Psychoterapia prowadzona jest w nurcie Ericksonowskim z uwzględnieniem rozumienia psychodynamicznego.

 

koszt - 160 pln za 50 minutową sesje psychoterapii

 

Zajmuję się terapią zaburzeń nastroju, lękowych,  nerwic oraz zaburzeń osobowości. Nie prowadzę terapii uzaleznień.

 

  • psychoterapia par i małżeństw i rodzin

Prowadzę psychoterapię par i małżeństw 

psychoterapia par, małżeństw i rodzin prowadzona jest w nurcie systemowym, z uwzględnieniem technik terapii strategicznej.

Celem psychoterapii małżeństw / par / jest zmiana dotycząca jakości związku pomiędzy dwojgiem ludzi którzy podjęli decyzję bycia ze sobą /małżeństw oraz związków nieformalnych/
W ramach psychoterapii par staramy się zidentyfikować przyczyny problemu, odpowiedzieć na pytania dotyczące jego źródeł, oraz przede wszystkim zaproponować taki sposób działania, który będzie w stanie poprawić jakość relacji partnerskiej - dotyczący np. komunikacji w związku czy problemów związanych z rodzinami pochodzenia partnerów. Nie ma jednego schematu takiej terapii - tak jak nie ma dwóch takich samych związków, każdorazowo cel ustalany jest z konkretnym klientem.


W związku z przyjmowanym  modelem pracy systemowej sesje odbywają się przeważnie raz na 2-3 tygodnie w zależności od indywidualnej potrzeby każdorazowo określanej na pierwszych spotkaniach. W sytuacjach ostrego kryzysu mogą odbywać się cześciej.

Dla zachowania wysokiej jakości pracy, oraz zachowania najwyższych standardów etycznych terapia małżeństw jest na bieżąco w miare potrzeb superwizowana u certyfikowanych superwizorów .

koszt - 300 pln za 90 minutową sesję.

Zasady płatności -   Płatności obowiązują za każdą sesję. Każda sesja  powinna być opłacona tuż po jej ukończeniu u terapeuty - gotówką lub bezgotówkowo (przelew blik na numer telefonu, kartą)

Uczestnik psychoterapii może odwołać sesję bez ponoszenia kosztów, jeżeli skutecznie powiadomi psychoterapeutę minimum 24 godziny wcześniej. W przypadku, gdy uczestnik terapii nie powiadomi skutecznie terapeuty o fakcie nieobecnosci z ustalonym wyprzedzeniem zasadą jest opłacenie opuszczonej sesji.

Jeżeli psychoterapeuta odwołuje sesję, również jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie uczestnika terapii z możliwie największym wyprzedzeniem. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje sesja w możliwym, wspólnie ustalonym z psychoterapeutą terminie.